Crisishulp aan huis

Methodiek


Binnen Crisishulp aan Huis Vilvoorde werken we met het gedachtegoed van Families First. Het geloof dat een gezin zelf in staat is om eigen problemen op te lossen vormt de basisgedachte. Vandaar is Crisishulp aan Huis gericht op het vergroten van de competentie van gezinsleden door middel van het versterken van datgene wat goed gaat en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Op deze manier hoopt Crisishulp aan Huis het gezin vooruit te helpen met als uiteindelijk doel het gezin bij elkaar te houden en de uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat hierbij voorop.

De uitgangspunten van Families First zijn:
  • Kinderen kunnen het beste opgroeien in een gezin.
  • De veiligheid van het kind in het gezin staat voorop.
  • In ieder gezin zijn mogelijkheden tot verandering.
  • Families First is gericht op het versterken van de positieve krachten binnen het gezin.
  • Families First respecteert de normen en waarden van de gezinnen waarmee wordt gewerkt.
  • Gezinsleden hebben de wil tot verandering.
  • Een crisis biedt extra mogelijkheden tot verandering.
Uit veranderingsonderzoek naar de effectiviteit van Families First blijkt dat risicokinderen in meerderheid bij beëindiging van de hulp nog thuis wonen, ook na een follow-up van 3, 6 en 12 maanden. Er zijn positieve effecten gemeten op het functioneren van kinderen en gezinnen, en op de ervaren opvoedingsbelasting van moeders. Amerikaans onderzoek naar Homebuilding (waarop Families First is gebaseerd) en Nederlands onderzoek naar Families First voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen en hun gezinnen laten eveneens positieve effecten zien op het voorkomen van uithuisplaatsing. (Bron effectieve interventies, NJI)

wat mensen te zeggen hebben

"If you change the way you look at things, the things you look at will change"

- Wayne Dyer