Contextbegeleiding

Onze afdeling voor Contextbegeleiding is er om ouders met kinderen/jongeren die matig tot ernstige moeilijkheden ervaren op opvoedkundig vlak te ondersteunen. We willen ouders opnieuw in hun kracht zetten en tegelijkertijd mee het welzijn/de veiligheid van de aanwezige kinderen/jongeren, door een gezamenlijke samenwerking, helpen bevorderen. We bieden diverse trajecten op maat aan:
  • laag-intensief (1u/weekbasis - 6maand)          
voor meer info zie: LAAGINTENSIEVE CONTEXTBEGELEIDING
  • gemiddeld intensief (2u/weekbasis - 1 jaar)   
voor meer info zie: BREEDSPORIGE CONTEXTBEGELEIDING
  • intensief (3u/weekbasis - 6maand)                
voor meer info zie: KORTDURENDE INTENSIEVE CONTEXTBEGELEIDING
  • hoog-intensief (Voor ons hoog-intensief aan huis, dient u te kijken bij onze afdeling Crisishulp aan Huis)

wat mensen te zeggen hebben

"If you change the way you look at things, the things you look at, change" Wayne Dyer

- quote Wayne Dyer