Crisishulp aan huis

Aanmeldingsprocedure


Ouders en/of jongeren kunnen zich niet rechtstreeks tot onze dienst voor Crisishulp aan Huis (CaH) wenden voor de opstart van een begeleiding of een interventie. Onze afdeling CaH kan enkel opstarten na een toewijzing vanuit het meldpunt voor Crisisjeugdhulp.

Elke provincie kent een telefonisch permanent bereikbaar Crisismeldpunt.
Voor onze regio is dat:

Crisismeldpunt regio Vlaams-Brabant (gezinnen woonachtig in Vlaams-Brabant)
078/05 00 38

Crisismeldpunt regio Brussel (gezinnen woonachtig in Brussel hoofdstedelijk gebied)
02/209 16 36


Elke professionele hulpverlener (CAW, CLB, K&G, CGG, VK, OCJ, JRB, MDT, dokter, politie, ziekenhuis…) kan in samenspraak met het gezin een aanmelding doen bij dit Crisismeldpunt.


De crisis moet een acuut beleefde noodsituatie zijn , waarin de aanmelder meent dat onmiddellijk hulp in de thuissituatie van de minderjarige geboden moet worden.

Op vraag van het meldpunt kan door onze dienst een crisisinterventie opgestart worden of een crisisbegeleiding.
De hulp kan vrijwillig of gedwongen zijn (vb aanmelders vanuit de sociale dienst van de Jeugdrechtbank).Het crisismeldpunt zal de vraag in eerste instantie telefonisch met de aanmelder bekijken.

Zij gaan na of de vraag kan opgenomen worden en wijzen dan eventueel de hulpvraag naar ons toe en welke begeleidingsvorm ingezet moet worden.

Een Crisisinterventie

of

Een Crisisbegeleiding

(zie ook subsectie : Begeleidingsvormen)