Crisishulp aan huis

Crisishulp aan Huis (CaH) is een kosteloze begeleidingsvorm die kortdurend en intensief is. De hulpverlening vindt steeds plaats in de context van het gezin; aan huis. CaH-Vilvoorde biedt zowel begeleidingen aan, als interventies.

Een begeleiding duurt 28 dagen en er vinden bijna dagelijks gesprekken plaats. Deze hulp wordt aangeboden aan gezinnen die zich in een ernstig verontrustende gezinssituatie bevinden en waarbij doorgaans de veiligheid van één of meerdere kinderen dermate in het gedrang is, dat er bij één van de betrokken partijen sprake is van een acute dreiging/noodzaak tot uithuisplaatsing van het kind.

Een interventie duurt maximum 3 dagen en er vinden dagelijks gesprekken plaats. Deze hulp is voornamelijk bedoeld om aan vraagverheldering te doen; praktische oplossing te zoeken of een concrete veiligheidsoplossing te installeren.

CaH werkt steeds uithuisplaatsingsvermijdend. Met verenigde kracht van het gezin kunnen we in de meeste gezinssituaties opnieuw veiligheid te installeren.

In 2015 kon maar liefst bij 82% van alle jongeren,/kinderen succesvol een uithuisplaatsing vermeden worden.