Cocon vzw

Cocon vzw is een social-profit voorziening gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Onze voorziening legt zich toe op het kosteloos aanbieden van gespecialiseerde opvoedingsondersteuning in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Onze voorziening bestaat uit twee afdelingen: een afdeling voor Contextbegeleiding en een afdeling voor Crisishulp aan Huis. Beide afdelingen voorzien in een mobiele dienstverlening aan huis.

De afdeling voor Crisishulp aan Huis (CaH) begeleidt gezinnen waar bij opstart zich de vraag door derden gesteld wordt of het aanwezige kind, gezien de onveiligheid en bezorgdheden, nog wel langer thuis kan verblijven. Deze bezorgdheden handelen vaak over (vermoedens van) diverse vormen van mishandeling en verwaarlozing. De begeleiders van CaH stellen alles in het werk om ouders en kinderen tijdens vier weken zeer intensief te helpen. Ze gaan dagelijks aan huis om noodzakelijke vaardigheden in te oefenen ; ze zijn ook voor hun gezinnen tijdens de loop van de begeleiding 24/24 van permanentie. Door deze intensieve vorm van werken kan veelal een uithuisplaatsing van het kind vermeden worden.


De afdeling voor Contextbegeleiding begeleidt ouders en kinderen/jongeren waar er sprake is van een ‘verontrustende’ opvoedsituatie; maar dewelke niet als acuut omschreven wordt. Hulp vanuit meer laagdrempelige dienstverlening en/of uit eigen netwerk volstaat echter niet meer om de moeilijkheden thuis in de opvoeding te verhelpen/voorkomen. Via de mogelijkheid tot diverse trajecten (in intensiteit) kan deze afdeling op maat van het aangemelde gezin werken. Begeleiders gaan wekelijks aan huis voor een periode van 6 maand of 1 jaar.


Cocon vzw stelt zich in alle gezinnen pluralistisch op en streeft vrijzinnig humanistische waarden na.

Ons hulp is volledig kostenloos. (Onze hulp wordt integraal gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid)