Cocon vzw

Strategische Doelstelling


STRATEGISCHE DOELSTELLING
  • Een zorgcontinuïteit aanbieden op maat van de cliënt door met strategische partners in de regio samen te werken. Complementair passend en modulair inschakelend op de mobiel ambulante dienstverlening vanuit Cocon-Vilvoorde.
  • Een gedifferentieerd aanbod bieden in de regio, voldoende afgestemd op lokale diversiteiten en noden van doelgroepen.
  • De mobiele en ambulante dienstverlening blijven faciliteren en innoveren.
  • Een beleid voeren gericht op professionalisering en innovatie zowel intern als extern. Wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen op gebied van good practice/evidence based systematisch integreren in de dagdagelijkse werking van de organisatie om op deze wijze op een onderbouwde en effectieve manier aan dienstverlening te doen.
  • De stakeholders rond Cocon-Vilvoorde systematisch bevragen en betrekken om een dienstverlening te blijven aanbieden die gekend is en tegemoet kan komen aan  bestaande vragen.
  • Een degelijk retentiebeleid uitbouwen, waarbij de organisatie faciliterend optreedt inzake arbeidsvoorwaarden om vanuit een gedegen omkadering betere  kwaliteitsvolle hulp aan te kunnen bieden aan de doelgroep.
  • Een open organisatiecultuur nastreven waarbinnen zorg, feedback en supervisie een belangrijk instrument vormen naar inhoudelijke kwaliteitsbewaking toe en cliënt- en personeelsstevredenheid.
  • Veiligheid doorheen het volledige begeleidingstraject van de verschillende deelnemers bewaken en in het bijzonder het jonge kind.
  • De nodige expertise, flexibiliteit en intensiteit kunnen aanbieden, om alles in het werk te stellen, om een kind in zijn thuissituatie te kunnen laten opgroeien. 
  Cocon-Vilvoorde vzw d.d. 2014