Cocon vzw

missie


Cocon-Vilvoorde vzw wil gezinnen waarbij sprake is van een problematische opvoedingsituatie ondersteunen via het bieden van flexibele en gedifferentieerde ambulante en mobiele hulpverlening in de thuissituatie. Door inzet van effectieve technieken en methodieken wensen we aanwezige krachten van het gezin en hun context maximaal te benutten.
  • Zo willen we enerzijds kinderen (terug) de nodige ontwikkelings- en ontplooiingskansen bieden om in een veilige vertrouwde omgeving op te kunnen groeien.
  • Anderzijds willen we ouders op korte termijn, terug in staat stellen om de regie over hun dagelijks (gezins)leven op te nemen en hen bijstaan in het herstellen van de onderling verstoorde relaties.