Crisishulp aan huis

Begeleidingsvormen


Crisisinterventie

Een crisisinterventie is begeleiding die als voornaamste doel heeft: het voorkomen dat minderjarigen in crisissituaties te snel in een te ingrijpende context of in het gerechtelijk circuit terechtkomen. Een interventie duurt maximaal 3 dagen. Tijdens deze 3 dagen wordt de situatie uitgeklaard en wordt er gekeken wat de moeilijkheden alsook de krachten binnen het gezin zijn. Dit wordt gedaan door middel van intensieve gesprekken met alle gezinsleden.   Nadien wordt, samen met het gezin, beslist of de interventie kan overgaan in een crisisbegeleiding. Indien dit niet het geval is, bekijkt het crisisnetwerk met het gezin andere mogelijkheden.    

Crisisbegeleiding

Een crisisbegeleiding is een kortdurende, intensieve begeleiding van 28 dagen.
Hierbij wordt dagelijks bij de gezinnen aan huis gegaan (in het weekend zullen doorgaans minder afspraken gepland worden, maar het is standaard wel voorzien als mogelijkheid). Een huisbezoek duurt gemiddeld één uur en half, afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt. Huisbezoeken worden steeds in overleg met de gezinsleden gepland. Gesprekken worden niet altijd met alle gezinsleden samen gepland. Soms vinden er individuele gesprekken plaats, soms ook gesprekken met twee of drie gezinsleden samen, afhankelijk van het gespreksonderwerp.

Na twee weken vindt er een tussentijdse evaluatie plaats waarbij de krachten van de voorbije twee weken en de aandachtspunten voor de toekomst aan het gezin meegegeven worden.

Na vier weken, op de 28e dag, wordt de begeleiding, in aanwezigheid van de verwijzer overlopen en wordt er een advies door CaH meegegeven.
 

Een maand na afsluit, vindt er een follow-up-gesprek plaats. Dan gaat de gezinsmedewerker nog een laatste keer bij het gezin langs om enerzijds na te gaan hoe de situatie op dat moment verloopt en anderzijds om na te gaan of er reeds stappen gezet zijn in het eventueel uitvoeren van het advies van CaH.  

Algemeen:

Elke gezinsbegeleider is 24u/24u, 7d/7d telefonisch beschikbaar voor de gezinnen die hij/zij begeleidt. Wanneer het gezin zich in een crisissituatie bevindt en niet weet wat te doen, kan de gezinsmedewerker gecontacteerd worden. Er wordt dan samen bekeken welke stappen gezet kunnen worden.  

Elke aanmelding wordt het liefst zo snel mogelijk door onze dienst opgestart (d.i. 24u na aanmelding)

Al onze medewerkers zijn professioneel geschoold,   volgen regelmatig interne bijscholingen en maken gebruik van technieken/methodes die hun kwaliteit en effectiviteit in onderzoek en/of het werkveld bewezen hebben.    

Taalaanbod: NL/FR/EN. Voor andere anderstalige gezinnen werken wij samen met tolkendiensten.