Contextbegeleiding

LAAGINTENSIEVE CONTEXTBEGELEIDING


LAAGINTENSIEVE CONTEXTBEGELEIDING

Deze vorm van Hulp is Rechtstreeks Toegankelijk (RTH) en kosteloos. Er wordt mobiele hulp aan huis geboden aan gezinnen waarbij sprake is van een pedagogische hulpvraag met verontrusting én waar een nood bestaat aan een  kortdurend begeleidingstraject.  

LOOPTIJD:           6 maanden  (verlengbaar)
INTENSITEIT:       1u/week of 2u om de 2weken

Drie inhoudelijke trajecten zijn mogelijk:

  • LAAGINTENSIEF OPVOEDINGSTRAJECT
INDICATIE:
Verontrustende opvoedingssituatie met:  

- licht/matig communicatieproblemen,
- licht/matig ingeschatte ernst van opvoedingsproblematiek,
- gekende ingrijpende  zorgen op andere levensdomeinen (psychisch, verslaving,..) dienen van hulp voorzien te zijn of te kunnen worden.

  • VOORWAARDESCHEPPEND TRAJECT
INDICATIE
Verontrustende opvoedingssituatie met: 

- nood aan voorwaardescheppend traject (gezinnen met enig wantrouwen t.a.v. hulpverlening; mits bereidheid tot het opstarten van het traject),
- licht/matig ingeschatte ernst van de opvoedingsproblematiek,

  • OPVOLGINGS- EN CONSOLIDERINGSTRAJECT
INDICATIE

- Uitstroom na CB, waar nog milde opvolging/consolidatie aangewezen is,
- Uitstroom na Pleegzorg, waar nog milde opvolging/consolidatie aangewezen is
- Uitstroom na CaH, waar nog milde opvolging/consolidatie aangewezen is,
- Uitstroom na verblijf, waar nog milde opvolging/consolidatie aangewezen is.


ALGEMENE OPSTARTCRITERIA:

+  Leeftijd aangemeld kind/jongere  tussen 0 j. en18 j.
+  Woonachtig in de regio Halle-Vilvoorde.
+  Sprake van een opvoedingsproblematiek.

+  Geen (acute) onveiligheid aanwezig voor het kind.

+  Geen onveiligheid aanwezig voor de begeleider.

+  Geen nood aan dringende opvang/uithuisplaatsing voor kind.

+  Tenminste één ouder gaat akkoord met de hulp
(tenzij op doorverwijzing van GV of JRB).

+  Jongere > 12 j. gaat akkoord met de hulp
(tenzij op doorverwijzing van GV of JRB).

+  Aanwezigheid van de aanmelder op intake.